Semen Cirit -

20.08.2015

ITÜ Teknokent ARI-3 Toplantı Salonu 4

19:30

Cevik Donusum

Yapmak ile olmak arasındaki fark nedir? Neden çeviklik önemlidir, getirileri nelerdir? Nereden başlanmalıdır, nasıl evrilmelidir? Çevik pratikleri uygulamak yeterli midir? Pratikleri uygulamaya başladıktan sonra, eksiklikler nasıl ortaya çıkarılmalı ve yönetilmelidir? Çevik bakış açısı nasıl şirket içine yayılabilir? Buna karşı oluşturulacak bariyerler nelerdir ve bunlar nasıl yıkılabilir?

Konuşmacı:

Semen Cirit kariyerine 2008 yılında Pardus Linux Dağıtımı projesinde başladı. Bu süre içerisinde developer olarak çalışmasının yanı sıra farklı Linux Dağıtımı süreçlerini inceleyerek, var olan sistemi organizasyonel davranışa uygun olarak iyileştirmek için uğraştı. 2014 yılı itibari ile Netaş’ta Scrum Master ve Developer olarak çalışmaktadır. Agile ve CI konularında workshop ve eğitimler vermekte ve dönüşüm süreçleri ile ilgilenmektedir.

Gorusmek uzere.

http://www.meetup.com/Istanbul-Hackers/events/224445436/

comments powered by Disqus